Historie

Historie

1991

návrh a vývoj systému, do té doby pro ČD neznámé zařízení HIS (hlasový informační systém), operátorky informovaly cestující živým hlášením do mikrofonu z uzavřených kabin, jen v několika ŽST měli k dispozici fixní nahrávky cizojazyčných hlášení na magnetofonovém pásku, často s nepravdivými údaji vzhledem k reálnému provozu, nehledě na velkou poruchovost samotných kazetových magnetofonů

Jako dva bývalí, výzkumní pracovníci v oboru umělé lidské řeči, po zániku výzkumného ústavu a likvidaci vědního oboru „analýza a syntéza řeči“, jsme navrhli a realizovali metodu i techniku skládání souvislé promluvy z řečových segmentů, z předem namluvené a zpracované zvukové banky, pro účely informování veřejnosti, kde je požadována kvalita přirozené řeči. Ve spolupráci s kolegy z Fonetického ústavu UK Praha, z jazykové katedry Institutu fonetiky a jazyka University J.W.Goetha ve Frankfurtu/M. a z University v Cantebury, ale i s dalšími odbornými poradci např. z řad ČD, jsme navrhli nové struktury hlášení pro informování cestujících po stránce obsahové, jazykové, akustické, s ohledem na srozumitelnost v hlučné prostředí. Tyto zásady a pravidla dnes určují způsob akustického informování cestujících.

1992

instalace vzorového zařízení HIS v ŽST Praha-Holešovice, nejdříve pro hlášení mezinárodních vlaků výhradně v německém a anglickém jazyce

1993

další generace HIS, plně nahrazuje hlášení operátorky (systém automaticky hlásí také v českém jazyce!), obsahuje kompletní grafikon vlakových spojů, operátorka vybírá aktuální hlášení ke konkrétnímu vlaku z 8-mi nábízených (může volit hlášení: před příjezdem vlaku, po příjezdu vlaku, příjezd a současný odjezd, nástup/přestup do vlaku, odjezd vlaku, zpoždění vlaku na příjezdu/příjezdu+odjezdu/odjezdu), vzorová realizace systému v ŽST Praha hl.n. a následně v dalších významných ŽST: Brno hl.n., Plzeň hl.n., Ústí n.L. hl.n.

1995

vzorová realizace komplexního hlasového a vizuálního informačního systému pro cestující, naší dodávkou bylo automatické hlášení a řízení elektronických panelů jediným ovládacím pracovištěm, vzorvá realizace prvního, komplexního systému v ŽST Kladno

1996

získali jsme od ČD TÚDC zaváděcí list ZL č.12/1996-SZ na naše zařízení HIS (automatický Hlasový Informační Systém) a HISPRO (automatický Hlasový Informační Systém a systém pro automatické řízení obrazových informací)

Do roku 1999 jsme pro ČD, jako výhradní dodavatelé, vyvíjeli a realizovali automatické hlasové informační systémy a dále řízení obrazových informací, často jako součást komplexního hlasového a obrazového informačního systému pro cestující. Účastnili jsme se přímých dodávek nebo subdodávek:

 • automatických hlasových informačních systémů typu HIS,
 • automatických hlasových informačních systémů s integrovaným řízením obrazových informací typu HISPRO na elektronických panelech v technologii LED nebo DOT (od firem Elen s.r.o. a BUSE s.r.o.) označované DIGIS, dohromady pak tvořily společný IS s označením HAVIS.

Byly u nás vyvinuty nejen veškeré programové produkty (hlásící automaty, automaty panelů, prostředí k ovládání, nahrány a zpracovány trojjazyčné zvukové banky, struktury hlášení, první generace vlastních programovacích jazyků RAGLAN a FORMALIN), ale také speciální technické prostředky (adaptery pro řízení rozhlasových ústředen a elektronických panelů s přísným požadavkem na 4 kV oddělení).

1997

výpravčí může dálkově ovládat hlasový informační systém z území celého kolejiště pomocí radiového vysílače, vzorová realizace v ŽST Poděbrady

1999

byly instalovány první zobrazovací monitorové jednotky v datové síti ČD intranetu (monitory s řídícími počítači), ukazující aktuální příjezdy a odjezdy vlakových spojů, vzorová realizace v ŽST Ústí n.L. hl.n.

2000

vyvinuli jsme novou generaci řídících programů HIS-VOICE a pomocných modulů pod OS Linux orientovanou na dálkovou správu, distribuci hlasových a obrazových informací po síti, v novém grafickém prostředí, se zachováním všech editačních možností až do úrovně obsluhy

Vlastnosti nového automatického řízení hlasových a obrazových informačních systémů pro cestující, se současným zobrazováním vlakových spojů na elektronických panelech (typu LED, DOT, LCD), na monitorových jednotkách, v síti ČD intranetu jako www aplikace, s možností multi-grafikonového provozu jsou:

 • systém je stále časově synchronizován s jednotným časem ČD (tzv. Alfa server) bez nákladů na další HW
 • systém umožňuje dálkovou správu po celé síti ČD
 • systém umožňuje provádět servis on line (např. aktualizace zvukové banky nebo grafikonových dat, upgrade programů, pravidelné zálohy dat)
 • databáze GVD je plně editovatelná obsluhou nebo pověřeným pracovníkem stanice
 • databáze i celé konfigurace jsou zálohovány na serveru pro snadnou obnovu systému
 • systém je chráněn záložním zdrojem s inteligentním řízením pro server i řídící PC (automatické ukončení a start systému)
 • systém registruje všechna odvysílaná data v textové i zvukové podobě ( zpětná akustická a textová rekonstrukce každého hlášení a zobrazované informace, tzv. iArchiv )
 • automatické hlášení probíhá na pozadí, případně na vzdáleném PC, z fronty hlášení, která je dále editovatelná
 • informace o trvání probíhajícího hlášení je aktuálně zobrazována nebo poskytnuta na dotaz
 • generování hlášení může být řízeno časovým automatem s různě definovanými vlastnostmi, start jednotlivých hlášení z fronty událostí lze ještě měnit, její obsah je naplněn automaticky nebo ručně (vhodné pro hlášení do zastávek)
 • nastavená hlášení může výpravčí dálkově spouštět ovladačem např. při pohybu v kolejišti
 • chod integrovaného obrazového systému je plně automatický v souladu s kalendáře a reálným časem, a to vůči všem panelům a monitorům (též je možná manuální obsluha)
 • obrazová data nejbližších příjezdů a odjezdů vlakových spojů jsou všem dostupná v ČD intranetu, buď pomocí aplikace Monit (monitorové jednotky s trvalým zobrazováním) nebo pomocí aplikace iMonitor (na dotaz přes libovolný web. prohlížeč)
 • zobrazovací monitorové jednotky jsou realizovány speciálními mikroPC jednotkami (pouze pasivní chlazení,SW instalován v Compact Flash paměti), též s dálkovou správou
 • veškeré programové produkty jsou napsány pro otevřený operační systém Linux
 • podle rozsahu informačního systému a realizačních podmínek je řídící systém buď centralizovaný (na jediném PC běží řídící terminál, datový server a webový server) nebo decentralizovaný (vzdálený řídící terminál a samostatný server), aby kabelizace k elektronickým panelům byla jednoduší (často jediné možné řešení, kdy je velká vzdálenost mezi dopravní kanceláří a výpravní budovou)
 • k dispozici máme aktuální i průběžný stav technických prostředků a provozní údaje o IS (např. stav UPS, teplot, komunikace panelů, monitorů, sériové LAN, sítě ethernet,…), systém odesílá varovné SMS

2002

začali jsme realizovat zjednodušené informační systémy pro cestující (finančně nenáročné IS); k zobrazování vlakových spojů používáme LCD obrazovky s mikroPC jednotkami, komunikující s řídícím pracovištěm po datové síti, protokolem TCP/IP, zpravidla v síti ČD intranetu

2003

orientace na zobrazování informací na LCD panelech z produkce firmy Gema s.r.o., v technologické kvalitě AEG MIS (SRN), jednotným komunikačním protokolem

Ve spolupráci jsme realizovali několik vzorových hlasových a obrazových informačních systémů pro ČD, např. IS v ŽST Praha-Vysočany s vazbou do Sazky-Arény, a dále v ŽST: Praha-Dejvice, Praha-Vršovice a Chlumec nad Cidlinou.

2004

vyrábíme hlasové systémy s paralelním, nezávislým generováním hlášení (integrovány dva zvukové modulu) a s ovládáním do samostatných RÚ, vzorová realizace v ŽST Plzeň hl.n. a Plzeň již.předměstí

2005

provozujeme multi-grafikonové systémy s paralelním generováním zvuku i distribucí obrazových informací do panelů a monitorů, vzorová realizace v ŽST Lysá nad Labem, Stará Boleslav, Milovice a Ostrá
společné úsilí realizovat komplexních IS vedlo k založení zájmové sdružení právnických osob s názvem Gema mikroVOX
všem našim uživatelům informačního systému HIS-VOICE poskytujeme webový server s aplikacemi iCenrum, iMonitor, iArchiv a iVzory, aplikace iMonitor je dostupná všem účastníkům ČD intranetu

2006

vývoj distribuovaných informačních systémů typu DAISY, jehož forma může být typu D-HIS nebo D-HIS-VOICE, multi-terminálové ovládání, přenos a vazby na další informační zdroje, specializované multimediální IS pro ČD Lounge, viz ŽST Pardubice hl.h., Ostrava-Svinov

2007

vývoj a realizace distribuovaného informačního systému do venkovního prostředí (Industry technologie), integrovaného do iPANELu (komplexní hlasový a obrazový informační systém s ozvučením, řízený pouze příkazy po datové síti). Programová výbava včetně zvukové banky je uložena v CF paměti – přísné teplotní požadavky.

Jako zájmové sdružení Gema mikroVOX jsme realizaci distribuovaný informační systém pro cestující na neobsluhované ZAST Čelákovice-Jiřina formou iPANELu v síti ČD intranetu. Jeho automatický chod může korigovat obsluha v ŽST Čelákovice z vlastního HIS-VOICE jako další D-HIS-VOICE.

Příkladná realizace multi-grafikonového systému (1+5) s rozprostřenými zvukovými moduly, s paralelní distribucí hlášení, s centrální obsluhou v ŽST Pardubice hl.n. a s automatickým generováním hlášení do zastávek ve směru Přelouč a ve směru Kostěnice. Automatická generování hlášení do zastávek je ovlivňováno přenosem údajů z centra řízení.

Vzorová realizace velkoplošných LCD monitorů v podchodu ŽST Pardubice hl.n. pro informování cestujících o možných přestupech na jiná nástupiště bez nutnosti sledovat centrální odjezdový panel až v odbavovací hale. Monitorové zobrazovací jednotky jsou IP zařízením s řídícím mikroPC, programovou výbavou v CF paměti a s dálkovou správou.

2008

16.6. v ŽST Praha hl.n. přehodili výhybku – po 15 letech tady vystoupili z hlásícího počítače Václav Knop a jeho cizojazyčné kolegyně Blanka Trčanová a Věra Pockley

Velmi si vážíme jejich hlasových schopností a jazykových znalostí a patří jim za jejich odvahu, svěřit svůj profesionální hlas počítačům, velké ocenění. Vždyť právě oni revolučně změnili úroveň akustického informování cestujících na Českých drahách. Za jejich mnohaletou oddanost a přínos tomuto projektu, a to nejen pro Prahu hl.n., jim patří velké poděkování. Naštěstí mnozí stále oceňují jejich srozumitelný a pravdivý hlasový projev, a tak je i nadále můžete slyšet na mnohých nádražích ČD.
Na tomto místě musíme ještě vzpomenout na významnou spolupráci s Richardem Howardem, s fenomenálním multilingvistou a milovníkem železnice, který všem ukázal cestu v konstrukci anglických automatizovaných hlášení.
Ještě, že existuje společnost Historie a rozvoj veřejné dopravy, která pečuje o zachování techniky, jenž ovlivnila její vývoj, a která nezávisle dokumentuje historii veřejné dopravy pro budoucí pokolení.

2008

vývoj a realizace nové zobrazovací monitorové jednotky: nové grafické prostředí s písmem zvyšující čitelnost, zobrazení dalších údajů o vlakovém spoji, nové komunikační vlastnosti, dálková diagnostika a správa, realizace z průmyslových mikroPC a velkoplošných public monitorů

2009

opouštíme svět kancelářských počítačů a stále více využíváme průmyslové technologie s větším teplotním rozsahem a konstrukční odolností: jedná se o miniPC a mikroPC s pasivním chlazením, kde místo HDD jsou průmyslové CF memory. Tato technologie nám umožňuje realizaci distribuovaných hlasových a obrazových informačních systémů. Díky rozsáhlé datové síti můžeme i ve vzdálených lokalitách, zpravidla v přilehlých stanicích a zastávkách od hlavního řídícího systému, vytvářet lokální, paralelní hlasové systémy, které jsou ovládány pouze příkazy z hlavního řídícího systému, a to s minimálními datovými nároky na přenosovou rychlost. Příkladnou realizací distribuovaného automatické hlášení je D-HIS v zastávce Střelná, ovládané ze stanice Horní Lideč, nebo automatické hlášení a zobrazování na lokálním panelu pomocí D-HIS-VOICE ve stanici Milovice, které je po datové síti řízené z hlavního ovládacího pracoviště ve stanici Lysá nad Labem.

2009

byl založen centrální HIS server pro informační systémy typu HIS-VOICE, byly portovány a dále rozvíjeny služby a webové aplikace pro uživatele: iMonitor, iArchiv, iVzory a iDohled, pokračuje vývoj na účelové vazbě HIS server a D-HIS-VOICE. Rozsahem menší informační systémy HIS-VOICE jsou realizované z minipočítačů v technologii Industry, kde veškerá programová výbava na automatické hlášení a zobrazování vlakových spojů je uložena na CF paměti velikosti 64MB! Naprosto tiché řídící miniPC mají velikost knihy. Zpravidla je automatický hlasový systém doplněn o velkoplošnou LCD monitorovou jednotku, umístěnou v hale stanice. Veškerá komunikace probíhá na datové síti intranetu. Díky jednotné IP technologii, všechny prvky systémy mají dálkovou správu. Realizace takových ucelených informačních systémů jsou například v stanicích na sázavské trati: Sázava-Černé Budy, Ledečko, Zruč n.S., Světlá n.S., Přibyslav, Žďár n.S.

V současnosti udržujeme technické prostředky a programové produkty hlasových a obrazových informačních systémů instalovaných v prostředí ČD resp. SŽDC v řadě ŽST. Servisem se rozumí nejen péče o technický stav zařízení, ale také pravidelná dodávka grafikonových databází a zvukových bank, průběžná aktualizace programové výbavy, minimálně vždy se změnou grafikonu. Zpracování nových grafikonů a jejich průběžné aktualizace stanici minimálně zatěžuje. Tyto služby zajišťujeme vlastními pracovníky, se stanicemi spolupracujeme pouze v oblasti zpracování místní technologie.
Dnes, díky možnostem dálkové správy prostřednictvím VPN, můžeme většinu zásahů na IS v oblasti SW provádět dálkově. Součástí dálkové správy je i diagnostika stavu IS, automatické zálohy SW pro možnou rekonstrukci. Nové možnosti nám poskytuje centrální HIS server, kde vytváříme programové moduly pro stálou diagnostiku našich systémů s možností predikce určitých závad. Servisní zásahy v oblasti HW provádíme ve velmi krátkých lhůtách. Závažnou technickou poruchu řešíme zapůjčením náhradního řídícího systému.